Energetický regulační úřad udělil pokuty agresivním prodejcům energií

V roce 2013 udělil Energetický regulační úřad 126 pokut v celkové výši zhruba šest milionů korun. Jen zlomek této částky se však týkal jednání dodavatelů energií vůči běžným zákazníkům.

Nejvíce řešených případů se týkalo poškození zařízení plynárenské nebo elektrizační soustavy při činnosti prováděné v ochranných pásmech energetických zařízení. Problémy byly také se smlouvami o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a podpoře této výroby. Z pohledu spotřebitelů pak šlo hlavně o nedodržení kvality dodávek energií nebo problémy se změnami dodavatele.

Nejvyšší pravomocnou pokutu – 700 tisíc korun – dostala v loňském roce teplárna Teplo Rumburk. Podle regulačního úřadu porušila cenové předpisy, když v jedné z městských částí předjednala takovou cenu tepla, jejíž výše nebyla v souladu se zákonem o cenách.

Druhá největší pokuta náleží za stejný přestupek, dostal ji platit dodavatel tepla SMO, městská akciová společnost Orlová. Za špatnou kalkulaci cen dostala pokutu 298 627 korun. Třetí nejvyšší sankci – po 150 tisících – uložil úřad Českému energetickému centru Jih za agresivní obchodní praktiky a brněnské teplárně Teplo Oskol za špatnou kalkulaci cen. Vysoké pokuty též obdržel alternativní dodavatel – společnosti Centropol a společnost KA Contracting, která později fúzovala s RWE – po 80 tisících.

Úřad mimo jiné pokutoval i desítky fyzických a právnických osob za manipulaci s elektroměry a plynoměry. Pokuty se pohybovaly od dvou do sedmdesáti tisíc korun, v celkovém součtu jde o 690 tisíc korun.

Jen pět pokut v celkové výši 370 tisíc korun uložil regulátor loni za porušení zákona o ochraně spotřebitele, tedy zejména za často medializované agresivní obchodní praktiky některých alternativních dodavatelů. Loni v této oblasti padly tři pokuty za celkem 1,56 milionu korun, přičemž součet ovlivnila jediná pokuta ve výši 1,4 milionu.

(redakce)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *